Start  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Info 24:
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dziennik Ustaw Monitor Polski Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Baza Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Bojanowie

Zarys ważniejszych wydarzeń szkolnych

 

Budynek Zespołu Szkół Rolniczych oddano do użytku w 1907 roku. Dziś stanowi jedną z piekniejszych budowli Bojanowa. Warto zwrócić również uwagę na witraże zdobiące 3 duże okna auli. Oprócz architektury szkoła posiada bogatą historię. Do dziś wywiera bardzo duży wpływ na życie społeczno-kulturalne Bojanowa.

 • Rok 1907
  Władze miejskie w Bojanowie wespół z niemieckim towarzyszem rolniczym w Lesznie założyły Średnią Szkołę Rolniczą, której celem było przede wszystkim kształcenie Niemców w metodach germanizacji wsi polskiej. Wstęp na uczelnię dla Polaków był ograniczony. Była to druga szkoła rolnicza w poznańskim.
 • Rok 1919
  Pertraktacje między Kuratorium Szkolnym w Poznaniu a zarządem miasta Bojanowa. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nie przewidywało istnienia szkół rolniczych. Społeczeństwo Wielkopolski domagało się szkoły przygotowującej techników rolnictwa.
 • Rok 1922
  22 czerwca Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało rozporządzenie o uruchomieniu Średniej Szkoły Rolniczej w Bojanowie. Opracowano prowizoryczny plan nauczania, którego autorami byli: inż. Adam Kaczyński oraz pierwszy dyrektor szkoły - Leonard Władysław Nalaskowski. 01 września uruchomiono szkołę jako pierwszą w Wielkopolsce, a drugą w kraju. 09 września rozpoczęły się zajęcia, a 11 października - uroczyste, oficjalne otwarcie szkoły, zorganizowane przez Stowarzyszenie "Bratnia Pomoc" przekształcone w późniejszym okresie w "Towarzystwo Koleżeńskie Bojanowiaków".
 • Rok 1923
  22 maja zatwierdzenie statu szkoły przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Szkoła otrzymuje nazwę "Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza w Bojanowie". Nadzorowana była przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu.
  Dyrektorzy tej szkoły: 1922 - 1927 r. Leonard Władysław Nalaskowski - były naczelnik wydziału oświaty rolniczej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 1927 - 1934 r. Roman Załęski, 1934 - 1935 r. i 1937 - 1938 r. zastępczo Zbigniew Morkowski. 1935 - 1937 r. mgr inż. Tadeusz Rodkiewicz. Od 1938 r. do wybuchu wojny doc. dr Jan Sondel.
 • Rok 1932
  Powstanie Związku Absolwentów i pierwszy zjazd z niewielką liczbą absolwentów (kryzys gospodarczy).
 • Rok 1936
  Z inicjatywy uczniów powstaje projekt wydawania pisma przeznaczonego dla średnich szkół rolniczych, leśnych, ogrodniczych i żeńskich szkół gospodarczych.
 • Rok 1937
  Wydanie w lutym 12 stronicowego miesięcznika "Siejba" zredagowanego przez ucznia, Kazimierza Kaczorowskiego przy współpracy polonisty mgr Pawła Nowickiego. Wydano 6 numerów tej gazetki z aktywnym udziałem uczniów ze szkól w Białokrynicy, Żyrowic i Czernichowa.
  12 listopada zorganizowano zjazd absolwentów z okazji 15-lecia szkoły - zgromadził ponad 30% absolwentów.
 • Rok 1938
  W czerwcu wydano siódmy i ostatni numer "Siejby" - niemożliwości finansowe w kontynuowaniu przedsięwzięcia.
 • Rok 1939
  We wrześniu zginął od bomb lotniczych dyrektor Władysław Nalaskowski i mgr Paweł Nowicki. W okresie okupacji zamordowani zostali: mgr Tytus Jemielewski, mgr Tadeusz Sychora. Profesor Zbigniew Morkowski przebywał 5 lat w obozie (stracił w obozie koncentracyjnym żonę i syna).
 • Rok 1945
  Powrót po zakończeniu działań wojennych dyrektora dr Jana Sondla, nauczycieli: mgr inż. Łucjana Kryszkiewicza, mgr inż. Floriana Bogusławskiego, dr Wacława Fidlera, a także woźnego Jakuba Kamzola, który przez okres wojenny w miarę możliwości pilnował dobytku szkolnego. Zorganizowanie przez dyrektora szkoły Jana Sondla - Zespołu Szkół Rolniczych pod nazwš Państwowe Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Bojanowie skupiające Państwową Średnią Szkołę Rolniczą, Gimnazjum Rolnicze oraz Liceum Rolnicze. We wrześniu Gospodarstwo Państwowe Gołaszyn przekazano dekretem Ministerstwa Rolnictwa szkole jako warsztat dydaktyczny.
 • Rok 1946
  Zlikwidowanie Państwowej Średniej Szkoły Rolniczej, a w jej miejsce zorganizowanie na okres 4 lat skróconego programu szkolenia dla powracających do Polski repatriantów.
 • Rok 1947
  Obchody 25-lecia szkoły - tylko 23% z 338 absolwentów zgłosiło swój udział (78 osób).
 • Rok 1948
  Zarządzenie Ministra Oświaty o uznaniu świadectw ukończenia szkoły przed wojną za świadectwa maturalne z prawem wstępowania na wyższe uczelnie.
 • Rok 1950
  Przejęcie Szkoły Rolniczej w Bojanowie przez Ministerstwo Rolnictwa.
 • Rok 1951
  Uruchomienie przy Liceum Rolniczym korespondencyjnego szkolenia rolniczego w Golinie Wielkiej.
  Utworzenie Gimnazjum Ogólnokształcącego, po którym absolwenci kontynuowali naukę w Liceum Rolniczym.
  Utworzenie 4 letniego Technikum Rolniczego w miejsce Liceum Rolniczego.
 • Rok 1954
  Przemianowanie Technikum Rolniczego na 5 - letnie Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa.
 • Lata 1957 - 1972
  Wybudowanie nowego internatu wraz z zapleczem, salą sportową i centralną kotłownią.
  Wybudowanie domów nauczycielskich 6-cio i 8-mio rodzinnych.
 • Lata 1959 - 1964
  Przy Państwowym Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa zorganizowano 2-zimową, 3-semestralną szkołę rolniczą. Szkołę tę ukończyło 80 absolwentów rekrutujących się z powiatów: rawickiego, gostyńskiego i górowskiego. Szkołą tą, cieszącą się dużym autorytetem, a zlikwidowaną na wskutek reorganizacji niższego szkolnictwa rolniczego, kierował powszechnie ceniony i szanowany w środowisku inż. Kazimierz Handzlik.
 • Rok 1962
  Wmurowanie w holu budynku szkoły tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów z okazji 40-lecia szkoły ku czci pamięci zmarłych, poległych i pomordowanych w czasie okupacji wychowawców i uczniów Szkół Rolniczych w Bojanowie.
  Jubileusz 40-lecia Szkoły Rolniczej w Bojanowie i zjazd absolwentów.
 • Rok 1968
  19 października otwarcie stadionu sportowego połączonego z indywidualnymi mistrzostwami szkół rolniczych województwa poznańskiego w kategorii młodzików. Niezliczoną ilość godzin pracy społecznej włożyła w budowę stadionu sportowego młodzież szkół pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego Brunona Wawrzyniaka.
  Propozycja nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich.
 • Rok 1969
  Powstanie zasadniczej Szkoły Rolniczej celem przygotowania kwalifikowanych kadr dla gospodarstw, a przede wszystkim dla objęcia gospodarstw rodzicielskich. Po ukończeniu tej szkoły absolwenci mogli podjąć dalszš naukę w skróconym programowo technikum stacjonarnym lub korespondencyjnym.
  12 stycznia na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Młodzieżowej Ministerstwo Rolnictwa nadało technikum nazwę: Państwowe Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie. Staraniem Komitetu Rodzicielskiego działającego pod przewodnictwem Władysława Fojta, został ufundowany i wręczony dyrektorowi szkoły mgr Łucjanowi Kryszkiewiczowi sztandar Patrona Szkoły.
 • Rok 1970
  Powstanie warsztatów do zajęć praktycznych z mechanizacji rolnictwa - sala ćwiczeń, klaso- pracownie, gabinet pomocy naukowych, hala montażowa, kanał rewizyjny, sala obróbki ręcznej metali i drewna oraz dział diagnostyczny.
  Zmodernizowanie budynku poprzedniego internatu.
 • Rok 1972
  Obchody 50-lecia szkoły - zjazd absolwentów, w którym uczestniczyło około 900 osób.
 • Rok 1975
  14 czerwca nastąpiło uroczyste pożegnanie dyrektora szkoły mgr inż. Łucjana Kryszkiewicza, który rozpoczął pracę pedagogiczną w roku 1938 w Szkole Rolniczej w Bojanowie i tutaj ją zakończył. W uroczystości tej wzięły udział władze lokalne, wojewódzkie, również centralne, wszystkie zaprzyjaźnione zakłady pracy, przyjaciele oraz rzesze absolwentów.
 • Lata 1975 - 1978
  Pobudowanie 15 garaży dla ciągników i autobusów.
 • Rok 1976
  Nowy rok szkolny szkoła rozpoczęła pod nazwą - Zespół Szkół Rolnczych, do której zostały dołączone szkoły filialne Zasadniczych Szkół Rolniczych w Jutrosinie, Kobylinie, Miejskiej Górce i Pakosławiu.
 • Rok 1977
  Przekazanie gospodarstwa szkolnego Gołaszyn nowo powstałemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Postępu Rolniczego. Dyrektorem tej instytucji został mgr inż. Kazimierz Handzlik - były nauczyciel i przewodniczący Komitetu Obchodu 65-lecia szkoły.
 • Rok 1981
  Powołano na dyrektora szkoły mgr inż. Zbigniewa Haupta. Na stanowisko zastępcy dyrektora, mgr inż. Aleksandra Cichego.
 • Rok 1982 - 1983
  Wojewódzki finał Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Olimpiada jest ogólnym przeglądem poziomu wiedzy rolniczej oraz umiejętności praktycznych.
 • Rok 1985
  Funkcję dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie objął mgr inż. Adam Hejdysz. V-ce dyr. d/s pedagogicznych mgr inż. Romuald Perłowski, v-ce dyr. d/s kształcenia praktycznego - mgr inż. Bodo Klein.
  Po inauguracji roku szkolnego zebrani wzięli udział w marszu pokojowym na rynek miasta pod tablicę pamiątkową, gdzie złożono hołd tym, którzy polegli w czasie II wojny światowej. Tego samego dnia młodzież uczestniczyła w wiecu antywojennym, którego organizatorem były władze Miasta i Gminy w Bojanowie.

Tekst: mgr Marek Kosmalski

INTERmedi@
Schronisko Miejskie Pałac wlgd Budowa drogi nsr stat.gov
Gmina Bojanowo
Rynek 12, 63-940 Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie
tel.: 65 54 56 230, fax: 65 54 56 640, email: urzad@gminabojanowo.pl
NIP: 699-186-58-26
Numer i nazwa konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Poniec o/Bojanowo 54 8682 0004 0030 3970 2000 0010
SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP
projekt: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x