Start  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Info 24:
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dziennik Ustaw Monitor Polski Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Baza Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Bojanowie

Infrastruktura techniczna

 

Komuniakcja drogowa

Gminę Bojanowo na kierunku północ - południe przecina droga o znaczeniu krajowym relacji Poznań - Wrocław (S5). Obecnie ruch tranzytowy nie przebiega przez centrum miasta, co w znacznym stopniu odciąża ruch wewnętrzny.
W kierunku wschód - zachód gminę przecina droga o znaczeniu ponadregionalnym z Gostynia do Góry. Ponadto na terenie gminy są drogi powiatowe. Do każdej wsi dojechać można drogami gminnymi, których stan techniczny jest dobry. Co roku prowadzone są prace remontowe tych dróg.

Komunikacja zbiorowa

Komunikacja zbiorowa jest oparta o linię kolejową oraz sieć połączeń PKS. Gminę przecina magistralna linia kolejowa dwutorowa (E-59) relacji Poznań - Wrocław. Trakcja elektryczna przystosowana do prędkości 169 km/h z mozliwością wejścia w połączenia międzynarodowe. Jedyna stacja kolejowa znajduje się w Bojanowie. Gmina posiada bezpośrednie połączenia z sąsiadującymi miastami powiatowymi.

Gospodarka wodna

Użytkowane wody podziemne na terenie gminy pobierane są z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Jakość ujmowanych wód zalicza się do klasy II, tj. wody średniej jakości, naturalne i słabo zanieczyszczone antropogeniczne, nadające się do picia po przeprowadzeniu prostych zabiegów uzdatniających.
Wszystkie miejscowości na terenie gminy są zwodociągowane. Istnieje 6 ujęć zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę z czego 5 pozostaje w administracji gminy (Bojanowo, Giżyn, Kawcze, Trzebosz, Zaborowice), 1 natomiast - przedsiębiorstwa ROLGOS w Gościejewicach. Zasoby tych ujęć pokrywają w całości potrzeby gminy. Istotną sprawą jest ochrona wód podziemnych.

Gospodarka ściekowa

W 2015 roku nastąpi całkowite uregulowanie gospodarki ściekowej. Kanalizację sanitarną posiada zarówno miasto Bojanowo, jak i największe miejscowości gminy. Tam, gdzie doprowadzenie sieci kanalizacyjnej nie jest uzasadnione ekonomicznie dotowane będzie budowanie oczyszczalni przydomowych przez mieszkańców.

Gospodarka odpadami

Gmina jest członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. W związku z tym prowadzona jest cotygodniowa zbiórka odpadów komunalnych, które następnie trafiają na wysypisko w Trzebani.

Energetyka

Zaopatrzenie w energę elektryczną w gminie odbywa się poprzez rozbudowaną sieć średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych. Moc zainstalowana jest niewystarczająca; brak rezerw energetycznych prowadzi do braku mocy i obniżenia napięcia, co wpływa na stan i trwałość urządzeń energetycznych. Celem działań gminy jest pełne zaopatrzenie mieszkańców w energię elektryczną według potrzeb.

Gazownictwo

Na początku lat 90. w Bojanowie przeprowadzono modernizację sieci gazowej. Gaz doprowadzany jest ze stacji redukcyjnej I stopnia w Gołaszynie. Wykorzystując tę lokalizację w roku 1993 zgazyfikowano i doprowadzono do 350 odbiorców gaz dla celów cojalo-bytowych. Urząd Miejski w Bojanowie posiada "Plan gazyfikacji gminy`.

Telekomunikacja

W latach 90. przeprowadzono modernizację systemu telekomunkacyjnego, który obecnie ma za zadanie utrzymanie prawidłowego działania i stopniowy rozwój systemu. Podstawowe działania nie będą związane z nakładmi finansowymi, a jedynie z koordynacją i dostosowaniem planów rozwoju i modernizacji sieci dla potrzeb lokalnych. W gminie zainstalowane są obecnie 1773 telefony na 2309 gospodarstw domowych.


Stacja uzdatniania wody w Bojanowie

INTERmedi@
Schronisko Miejskie Pałac wlgd Budowa drogi nsr stat.gov
Gmina Bojanowo
Rynek 12, 63-940 Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie
tel.: 65 54 56 230, fax: 65 54 56 640, email: urzad@gminabojanowo.pl
NIP: 699-186-58-26
Numer i nazwa konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Poniec o/Bojanowo 54 8682 0004 0030 3970 2000 0010
SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP
projekt: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x