Start  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Info 24:
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dziennik Ustaw Monitor Polski Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Baza Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Bojanowie

Zaborowice

 

Charakterystyka ogólna Zaborowic

 

Zaborowice są położone w odległości 7 km na południowy-zachód od Bojanowa, na terenie historycznego Śląska. Niemiecka nazwa wsi — Saborwitz. W okresie międzywojennym wioska znajdowała się w granicach Nie­miec.

Aktualnie wieś liczy 49 numerów domów mieszkalnych w tym 2 bloki po 18 mieszkań oraz domki szeregowe. Zaborowice zamieszkuje 150 rodzin; w 2004 r. było tu 520 mieszkańców; przysiółkiem Zaborowic są Parłowice. W wiosce jest kościół stanowiący filię kościoła parafialnego p. w. św. Wawrzyń­ca w Czerninie.

Zaborowice są wioską o zabudowie zwartej, obustronnej. Część zabudowań jest zwrócona kalenicami, a część szczytami do drogi. W przeszłości droga przez wieś była brukowana, a obecnie przykryta jest asfaltem. Część mieszkańców utrzymuje się z pracy we własnych gospodarstwach rolnych, część zarobkuje i jest też spora grupa emerytów i rencistów. Gleby wioska ma dobre; aż 61% gruntów ornych mieści się w klasach trzecich, 23,5% w klasach czwartych, 11% w klasie piątej i 4% w klasie szóstej. Majątek ziemski jako PGR (Kombinat PGR) ist­niał tu do końca lat 80-tych i przeszedł w ręce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. W okresie gdy był tu PGR chowano dużą ilość bydła i trzody chlewnej. Do długoletnich dyrektorów gospodarstwa PGR należał Leon Szlęk.

Nad wioską górują dwa wysokie kominy — cegielni, która jest nieczyn­na i gorzelni, którą rozebrano. Ostatnim kierownikiem cegielni był Andrzej Joncel. Są tu stawy powyrobiskowe dzierżawione przez Polski Związek Węd­karski (PZW).

W Zaborowicach jest dworzec kolejowy. Do 1996 r. kursowały tu pociągi osobowe z Bojanowa przez Górę do Głogowa. Zabudowa dworca pochodzi z 1885 r. i znajduje się w dobrym i średnim stanie technicznym.

Sołtysem od 2015 roku jest Sebastian Miekisz. Do Rady Sołeckiej wybrali zostali: Magdalena Baryga – Przewodnicząca Rady Sołeckiej, Mariusz Olejniczak – członek, Tomasz Konieczny – członek, Lidia Krasowska – członek, Agata Radojewska – członek.

 

Założenie folwarczne

 

Założenie folwarczne w Zaborowicach usytuowane jest w północno-zachodniej części wsi. Od strony północnej i północno-wschodniej zespół folwarczny ota­czają pola uprawne, od południa zabudowania mieszkańców wsi, a od strony zachodniej las. Elementy krystalizujące plan zespołu to podwórze gospodarczo-folwarczne, aneks gospodarczy i kolonia mieszkaniowa. Część rezydencjonalna nie została szczególnie wyeksponowana w ramach zespołu, a dwór stanowił jeden z jego elementów. Produkcja folwarku była nastawiona na intensywną produkcję buraków cukrowych. Chowano konie, bydło, owce.

Istniejący zespół folwarczny powstał w II połowie XIX wieku i od początku XX wieku rozbudowywał się. Z pierwotnej zabudowy folwarku do dziś nie za­chowały się tylko 2 obiekty: dwór - w miejsce którego zbudowano budynek administracyjny Kombinatu PGR oraz gorzelnia.

Według księgi adresowej z 1886 r. właścicielem majątku był hrabia Gu­staw v. Schullenburg (major w stanie spoczynku), który mieszkał w Trzeboszu. Obszar ziemi uprawnej obejmował 276 ha, łąk 30 ha, 98 ha stanowiły lasy i 15 ha nieużytki. Inwentarz wynosił wówczas: 16 koni, 48 sztuk bydła i 725 owiec.

O cegielni informacje przekazuje księga adresowa z 1898 r. W tym to czasie właścicielem majątku był Gunter Finek v. Finckenstein. Funkcję administratora pełnił Buttner. Uprawa ziemi była nastawiona na buraki cukrowe.

Gorzelnia została zniszczona, ale pozostał komin i budynki pomocnicze wy­korzystywane przez pewien czas przez cegielnię. Cegielnia produkowała cegłę pełną z gliny zwałowej. Powstały 2 stawy powyrobiskowe. W latach powojen­nych produkowano tu do 6 mln sztuk cegły rocznie. Zatrudniano około 40 osób. Kierownikiem cegielni do 1987 r. był Andrzej Joncel. W ostatnich dwóch latach cegielnię dzierżawiła RSP Nielęgowo.

 

Kościół w Zaborowicach

 

Kościół w Zaborowicach p. w. Matki Boskiej Królowej Polski jest kościołem filialnym parafii w Czerninie. Powstał on jako kaplica cmentarna w 1766 r. i do dziś cmentarz się tam znajduje. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje, że wieś Saborwitz (Zaborowice) liczyła w 1842 r. 39 domów mieszkalnych i 245 mieszkańców, w tym 242 ewangelików i tylko 3 katoli­ków. Po drugiej wojnie świa­towej kaplicę przejęli katolicy. Nazwy kaplica używano do czasu dobudowania zakrystii, a stało się to po 1965 r. Od lat 70-tych używa się tylko na­zwy – kościół.

Świątynia zbudowana jest z cegły ceramicznej pełnej na ceglanym cokole. Ściany wie­ży są konstrukcji ryglowej z zewnątrz oszalowane piono­wymi deskami. Stropy we­wnątrz są drewniane, belko­we. Drewniana jest również więźba dachowa. W 1999 r. rozbudowano kościół w kierunku wschodnim o jedno przęsło. Nastąpiło też nowe oszalowanie ścian wieży i pokryto dach nową dachówką karpiówką, w koronkę (podobnie jak było do 1999 r.).

Wyposażenie wnętrza jest skromne, niezbędne do sprawowania czynności liturgicznych. Na ścianie – za ołtarzem soborowym – zawieszony jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

 


Kościółek


Widok wsi

Marek Zmuda

Zaborowice - galeria

 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Zaborowice
 
Schronisko Miejskie Pałac wlgd Budowa drogi nsr stat.gov
Gmina Bojanowo
Rynek 12, 63-940 Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie
tel.: 65 54 56 230, fax: 65 54 56 640, email: urzad@gminabojanowo.pl
NIP: 699-186-58-26
Numer i nazwa konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Poniec o/Bojanowo 54 8682 0004 0030 3970 2000 0010
SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP
projekt: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x