Start  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Info 24:
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dziennik Ustaw Monitor Polski Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Baza Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Bojanowie

Szemzdrowo

 

Ogólna charakterystyka wsi

 

Szemzdrowo (niemiecka nazwa – Schlemsdorf) znajduje się na zachód od Bojanowa, niedaleko linii kolejowej Bojanowo – Góra. Wioska położona jest na pograniczu powiatów: rawickiego, leszczyńskiego i górowskiego. Aby dotrzeć do Szemzdrowa, należy zjechać z drogi asfaltowej Bojanowo – Góra, przejechać przez tor kolejowy i wjechać na drogę asfaltową, która prowadzi do Szemz­drowa. Odległość od tego miejsca do wioski wynosi około 2 km. We wsi znajdu­je się 15 domów mieszkalnych zwróconych w większości kalenicami i częścio­wo szczytami do drogi. Cała wioska ma drogę asfaltową. Wieś ta jest ulicówką. W roku 2004 mieszkało tu 96 osób. W okresie między­wojennym Szemzdrowo zamieszkiwało 7 rodzin niemieckich. Zabudowa prze­biega w kierunku wschód-zachód. Większość budynków pochodzi z czasów pruskich i okresu międzywojennego. W 2004 r. było tutaj 3 rolników indywidu­alnych, a reszta utrzymywała się z pracy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, która się tu zawiązała w latach powojennych.

W okresie międzywojennym był tu majątek Wiktora Nieboraka liczący około 200 ha. Jego rezydencja niczym specjalnym się nie wyróżnia. Znajduje się w niej biuro RSP. Po wojnie majątek rozparcelowano i parcelanci utworzyli spó­łdzielnię produkcyjną, korzystając z obiektów byłego majątku. Spółdzielcy doku­pili jeszcze ziemi w Pakówce i Trzeboszu oraz łąki pod Rawiczem. Spółdzielnia posiadała łącznie około 260 ha użytków rolnych. Chowano bydło i około 1500 sztuk trzody chlewnej. Spółdzielcy rozbudowali też obiekty gospodarcze. Pierwszym prze­wodniczącym RSP był Hieronim Polaszek, następnie Antoni Tarnowski, Leon Jarosz. W ostatnich latach spółdzielnia podupadła i w 2004 r. zarządzała nią likwidator – Maria Klupś.

Funkcję sołtysa od 2003 r. pełni Dariusz Polaszek, a wcześniej sołtysami byli: Aneta Rybarczyk, Antoni Tarnowski, Hieronim Polaszek, Stanisław Wawrzyniak. Do rady sołeckiej w 2015 r. wybrano: Ryszard Toporowicz – Przewodniczący Rady Sołeckiej, Marcin Polaszek – członek, Aneta Toporowicz – członek.

 

W Szemzdrowie urodził się znany prawnik leszczyński, dr Mieczysław Szwarc.

 

Bogata przeszłość Szemzdrowa

 

Od niepamiętnych czasów Szemzdrowo należało do klucza majątków panów na Gołaszynie i Bojanowie. Chociaż Szemzdrowo nie miało większego znacze­nia wobec istnienia takich okolicznych ośrodków jak Gołaszyn czy Golina Wielka, to jednak wieś ta przeszła do historii zajmując przez pewien czas istotne miejsce w dziejach luteranizmu wielkopolskiego.

Szemzdrowo leżało dawniej na granicy terenów należących wówczas do Sacri Imperii Romani czyli Świętego Państwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Katolicyzm był tam religią panującą, a ewangelicy byli poddawani ogranicze­niom. Zamykano zbory i szkoły protestanckie. Prześladowani wyznawcy ucie­kali do Polski. Szlachta wielkopolska wyznająca luteranizm przyjmowała ich chętnie do swoich majętności. Budowała dla nich zbory i szkoły protestanckie. Tak czynili również Bojanowscy, będąc gorliwymi wyznawcami nauki Lutra. Pastor Bojanowa Reichard podał, że Stefan Bojanowski zbudował kościół luterański w Szemzdrowie – swojej siedzibie. Było to prawdopodobnie w latach 1657/58. Pierwszym pastorem był tam Henryk Postensteter. Przyjął on pod swoją opiekę również ewangelików z Czerniny, gdzie zamknięto tamtejszy zbór. Do Szemzdrowa przybywali przedstawiciele szlachty śląskiej, aby zawierać małżeństwa i chrzcić dzieci. Z powodu napływu coraz większej liczby wier­nych, kościół rozbudowano. Jednym z ostatnich pastorów w Szemzdrowie był Chrystian Hieronymi z Leszna. W okresie jego posługi zaszły niekorzystne zmiany dla tej parafii. Stało się to w wyniku wojny 7-letniej między cesarstwem i Prusami, których władca Fryderyk Wielki zagarnął Śląsk, a sam będąc luterani­nem przywrócił ewangelikom całkowitą wolność wyznania. Zamknięte dotąd zbory i szkoły protestanckie zostały ponownie otwarte, w rezultacie czego opu­stoszał zbór w Szemzdrowie. Pastor stracił wpływy i był wspierany przez kasę parafialną w Bojanowie. W Szemzdrowie prawdopodobnie istniała też szkoła parafialna w XVII wieku. Ostatnim pastorem był Paetzold zmarły w 1791 r. Przez pewien czas dojeżdżali odprawiać tutaj nabożeństwa pastorzy z Bojanowa. Ponieważ kościół groził zawaleniem więc go rozebrano, a materiał zużyto na budowę szkoły w Gołaszynie. Po upadku parafii nadal na tutejszym cmentarzu chowano zmarłych. Do czasu po II wojnie światowej dotrwała dzwonnica, ale obecnie resztki te także już nie istnieją. Tak zakończyła swój byt prężna niegdyś parafia luterańska w Szemzdrowie.

Pierwsza wiadomość o Szemzdrowie pojawiła się w 1580 r. – w rejestrze podymnego.

Marek Zmuda
Schronisko Miejskie Pałac wlgd Budowa drogi nsr stat.gov
Gmina Bojanowo
Rynek 12, 63-940 Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie
tel.: 65 54 56 230, fax: 65 54 56 640, email: urzad@gminabojanowo.pl
NIP: 699-186-58-26
Numer i nazwa konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Poniec o/Bojanowo 54 8682 0004 0030 3970 2000 0010
SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP
projekt: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x