Start  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Info 24:
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dziennik Ustaw Monitor Polski Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Baza Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Bojanowie

Sowiny

 

Opis wioski

 

Wieś Sowiny położona jest około 4,5 km na północny-wschód od Bojanowa, po zachodniej stronie drogi Rawicz-Poniec oraz po południowej stronie drogi z Bojanowa do Sowin.

W Sowinach znajduje się 28 numerów domów mieszkalnych jednorodzin­nych, a ponadto są 2 bloki 18-rodzinne wybudowane przez PGR oraz 6 czwo­raków podworskich. Wieś zamieszkiwało w 2004 r. 361 osób. W czasach zabo­ru pruskiego wieś nazywała się również Sowiny, ale w okresie okupacji hitle­rowskiej – Eulau.

W przeszłości były tu czynne cegielnie, a w związku z tym powstały 3 stawy powyrobiskowe. Dwa z nich zagospodarował Polski Związek Wędkarski, a jeden należy do prywatnego właściciela Andrzeja Krusia, który posiada gospo­darstwo agroturystyczne. Majątek przez długie lata należał do Budziszewskich. Cały teren podworski otoczony jest murem ceglanym.

Wioska należy do parafii Poniec p.w. Najświętszej Marii Panny. Szkołę tutejszą zamknięto w 1973 r. i od tego czasu dzieci uczęszczają do szkoły w Gościejewicach. Wioskę obsługuje Urząd Pocztowy Bojanowo. W Sowinach istnieje OSP, którą włączono do Krajowego Systemu Ratowni­czo-Gaśniczego. OSP dysponuje wozem bojowym "Jelcz" i w ogóle nie­zbędnym sprzętem. Prezesem jest Jerzy Ratajczak, komendantem Łukasz Strugała. OSP dysponuje drużyną bojową dorosłych i jedną drużyną mło­dzieżową.

Gleby gruntów ornych są dość dobre, ale słabsze niż w szeregu innych wsi. W klasach IlIa i IVb znajduje się 17,21% ogółu gruntów ornych, w klasach IVa i IVb – 34,6%, w klasie V – 31,09% i w klasie VI – 17,34%. W Sowinach znajduje się 38 rolników indywidualnych.

Sołtysem od 2007 r. jest Andrzej Biernat, a wcześniej tę funkcję pełnili: Jerzy Rataj­czak, Stanisław Ratajczak i Andrzej Jankowiak. Do rady sołeckiej w 2015 r. zostali wybrani: Alicja Lokś – Przewodnicząca Rady Sołeckiej, Angelika Ratajczak – członek, Aleksandra Chuda – członek, Stanisław Stachowiak – członek, Kinga Gnitecka – członek.

W wiosce jest ciekawa figura przydroż­na, a nieco poza wsią kapliczka. Świadczą one o przywiązaniu mieszkańców do wia­ry ojców. Do lat 90-tych sołectwu w Sowinach podlegały też Cegielnia i Lambertowo. Ce­gielnia był to nie tylko obiekt przemysłowy produkujący cegłę, lecz również domy za­mieszkałe przez pracowników. Obiekty te już nie istnieją. Lambertowo występowało poza
wioską i obejmowało domek mieszkalny, chlew – "jałownik" i stodołę. Obiekty te również już nie istnieją. Zacierają się pomału nazwy – Cegielnia, Lambertowo.

 

Z historii Sowin

 

Najwcześniejsza wiadomość o Sowinach pochodzi z 1400 r. Miejscowość należała początkowo do latyfundium feudalnego Awdańców. Liczba mieszkań­ców w Sowinach powoli się zwiększała, ale w latach trudnych następował jej regres. W drugiej połowie XVI wieku było tu 27 mieszkańców, w 1510 r. – 53, w latach 1578/80 – 87, w 1631 r. – 126, w latach 1673/76 – 91, w 1717 r. – 99, w 1789 r. – 213.

W XVII wieku powstał tu folwark. W 1724 r. właścicielka Sowin – Łącka – zwolniła z poddaństwa kowala Andrzeja Szymona z uwagi na jego podeszły wiek, natomiast siedmioro jego dzieci musiało nadal pozostać w poddaństwie. W 1849 r. tutejszy folwark miał na terenie dzisiejszego powiatu rawickiego naj­większe stado rodzimych owiec. Chowano ich tu około 1000 sztuk.

W czasie uwłaszczania chłopi otrzymali 835 mórg, a w folwarku pozostało 2430. W Sowinach znajdował się większy odsetek ludności polskiej, aniżeli w szeregu innych pobliskich wsi.

W drugiej połowie XIX wieku uruchomiono w wiosce cegielnię parową. Należała ona do grupy największych tego typu cegielni na ziemi rawickiej. W 1890 r. wytwarzano w niej 2 700 000 sztuk cegieł, dachówek (gąsiorów) oraz rurek drenarskich. W ciągu następnych kilkunastu lat produkcja wzrosła do 3 367 000 sztuk. Warunki pracy ludzi były trudne.

Mieszkańcy Sowin brali udział w I wojnie światowej i w powstaniu wielkopol­skim. Niemiecka kronika szkolna podaje, że w czasie wojny z Sowin polegli: Johann Rychter, Frantz Kubiak, Ignacy Wolsztyniak, Johann Ratajczak, a Andrzej Wojtaszek – ciężko ranny, był urlopowany i zmarł w domu u rodziców.

Według spisu rolnego z 1921 r. w powiecie rawickim było 42% gospo­darstw karłowatych, a równocześnie 49,2% ogółu użytków rolnych należało do nielicznej grupy wielkich właścicieli ziemskich. W Sowinach nie było najgorzej, bo średnio na gospodarstwo rolne przypadało tu 8 ha, ale w Wydawach (pow. Rawicz) tylko 4,2 ha. Majątek Małgorzaty Budziszewskiej wynosił wówczas około 600 ha. W Sowinach, obok istniejącej cegielni, w 1928 r. powstał drugi zakład. Obie cegielnie zatrudniały do 60 osób.

Sowiny w XVII wieku należały do Stanisława Zaremby-Jaraczewskiego, od 1695 r. do Korzbok – Łąckich, a w XVIII i XIX wieku oraz do r. 1939 do Budziszewskich. W okresie międzywojennym gospodarował tu mąż Małgorzaty z Budziszewskich Leszek Spława-Neyman, wygnaniec – z polskiej Ukrainy, gdzie stracił rodzinny majątek. W 1930 r. Sowiny były własnością Marii Budziszew­skiej. Majątek w 1926 r. liczył 616 ha.

Część rezydencjonalna to piętrowy obszerny dwór. Obecny dwór zbudo­wano około 1817 r. dla Budziszewskich, jak informuje inskrypcja na wmurowa­nej od strony ogrodu tablicy. W drugiej połowie XIX wieku był on przebudowa­ny i rozbudowany. Składa się z korpusu głównego i skrzydła. Dekorowany jest raczej skromnie elementami nawiązującymi do różnych stylów. Są np. jońskie kolumny ganku, neogotyckie i neorenesansowe obramienia okien, gzymsy przy­pominające hurdycje.

W czasie okupacji hitlerowskiej majątkiem zarządzał Niemiec Ketle. Niemcy zrzucili figurę Matki Boskiej w lasku Sowińskim. Polacy po wojnie ją odkopali i ustawili na dawnym miejscu. O sprawie tej i wojennych losach braci Ratajcza­ków z Sowin dowiadujemy się z opracowania Henryka Dudy. Jeden z braci – Władysław – zginął z rąk NKWD. W 1946 r. pewną część ziemi rozparcelowano między chłopów, a z reszty majątku utworzono PGR. W pałacu było biuro PGR, mieszkanie kierownika gospodarstwa, a także mieszkania pracowników.W 1963 r. wieś wzięła udział w Konkursie Higienizacji Wsi, zorganizo­wanym przez Redakcję Głosu Wielkopolskiego. W konkursie tym Sowiny zdo­były jedną z dwóch pierwszych (równorzędnych) nagród. W związku z tym z różnych stron Polski przybywały do Sowin wycieczki, aby zobaczyć zwycięską wieś w tej dziedzinie.

 


Dwór z 1854 roku

Marek Zmuda

Sowiny - galeria

 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Sowiny
 
Schronisko Miejskie Pałac wlgd Budowa drogi nsr stat.gov
Gmina Bojanowo
Rynek 12, 63-940 Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie
tel.: 65 54 56 230, fax: 65 54 56 640, email: urzad@gminabojanowo.pl
NIP: 699-186-58-26
Numer i nazwa konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Poniec o/Bojanowo 54 8682 0004 0030 3970 2000 0010
SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP
projekt: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x