Start  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Info 24:
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dziennik Ustaw Monitor Polski Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Baza Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Bojanowie

Kawcze

 

Ogólna charakterystyka Kawcza

Wioska położona jest we wschodniej części gminy przy drodze do Miejskiej Górki oraz Rawicza i Ponieca, w odległości 7 km od Bojanowa. Niemcy nazy­wali ją Kawitsch. Jest to trzecia pod względem ilości mieszkańców wioska w gminie. W 2004 r. mieszkały tu 544 osoby. Wieś przebiega w kierunku wschód - zachód. Składa się na nią droga główna przez wieś i dwie boczne ulice. Więk­szość zabudowy pochodzi z czasów powojennych, ale jest też obiekt z r. 1910 i zabudowania z lat międzywojennych. Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w rolnictwie, a pewna ilość dojeżdża do pracy do Rawicza, Ponieca, Bojanowa. Gospodarka rolna chłopów nastawiona jest na chów bydła i trzody chlewnej. Uprawia się dużo zbóż, mieszanek, lucerny i kukurydzy (na kiszonkę). Trawy z łąk przeznacza się na kiszonkę i na siano.

W Kawczu znajduje się budynek szkolny, ale dzieci są aktualnie dowożone do Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej, a gimnazjaliści do Bojanowa. Po ukoń­czeniu gimnazjum młodzież uczy się dalej w różnych szkołach, przeważnie w Lesznie, Rawiczu i Bojanowie. W budynku szkolnym znajduje się przedszkole, tylko dla dzieci z Kawcza (ok. 26 dzieci). Zatrudnione są w nim 3 osoby. Dzieci otrzymują w przedszkolu śniadanie i obiad.

Kawcze należy do parafii p. w. św. Klemensa w Zakrzewie, ale w każdą niedzielę jest odprawiana w Kawczu msza św. w odpowiednio przystosowanej świetlicy.

Gleby gruntów ornych w obrębie wsi są stosunkowo dobre. 56,64% ogółu tych gleb mieści się w klasach trzecich, 24,64% w klasach czwartych, 10,29% w klasie piątej i 8,38% w klasie szóstej.

Byłe PGR należy do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Gospodar­stwo podlega aktualnie dyrekcji Zakładu Hodowli Zarodowej Zwierząt w Żołędnicy. Gospodarstwo Kawcze nastawione jest na chów bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Osiąga się bardzo dobre rezultaty. Gospodarstwo liczy około 300 sztuk krów dojnych. Mleko odstawiane jest do mleczarni w Gostyniu. Rolnicy indywidualni posiadają najczęściej gospodarstwa liczące 10-20 ha użytków rolnych. Od 1990 r. drogi w Kawczu pokryte są asfaltem.

Do 2003 r. najstarszym mieszkańcem Kawcza był Stanisław Plewka, który tu przybył z wioski Jeziora (gmina Jutrosin). Był to zasłużony powstaniec wiel­kopolski. Zmarł w wieku 105 lat w 2003 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Zakrzewie.

Sołtysem Kawcza jest Szymon Chróściński. Pełni tę funkcję od 2015 r. Wcześniej w latach 1980-88 sołtysem był Tadeusz Wybierała, w okresie od 1988-2007 r. Jan Stachowiak a w latach 2007-2014 Roman Gil. W skład rady sołeckiej wybranej w 2015 r. wchodzą: Gabriela Sacla - Przewodnicząca Rady Sołeckiej, Bartosz Golina – członek, Wiesława Świerzewska – członek, Jacek Jankowiak – członek, Hubert Skopiński – członek. Przestały istnieć działające w przeszłości KGW i Kółko Rolnicze. Do KGW w 1979 r. należało 95 pań. Aktywną działalność przejawia OSP, którego prezesem jest Jan Stachowiak. Działa drużyna seniorów, młodzieżowa i harcerska. OSP dysponuje samochodem bojowym "Żuk" i posiada dwie motopompy. W 1956 r. wybudowano nową remizę strażacką oraz świetlicę, która służy wszyst­kim mieszkańcom.

Z dziejów wsi

Kawcze jako osada znane jest z połowy XIV wieku. W 1387 r. wieś nabył Jan Dunin od Wincentego z Grabowa. W pierwszej połowie XV wie­ku wioskę przeniesiono na prawo zachodnioeuropejskie. W drugiej połowie XV wieku Kawcze zamieszkiwało 220 osób, w 1510 r. - 254, w latach 1578-80-263 osoby, w 1631 r. -259, w latach 1673-76 - 159, w 1717 r. -54, w 1789 r. – 239.

Spadek liczby ludności w drugiej połowie XVII wieku był spowodowany przez "potop" szwedzki, a w pierwszej połowie XVIII wieku wojną domową, epidemiami, klęskami żywiołowymi.

Folwark w Kawczu liczył w 1667 r. 4 łany. Tak jak inne powstał kosztem zajmowania ziemi chłopskiej i przyłączania pustek. Poza produkcją zbożowo-warzywniczo-sadowniczą zajmowano się chowem zwierząt, a zwłaszcza owiec, gdyż był duży popyt na wełnę w pobliskich zakładach włókienniczych W 1819 r. były w Kawczu 2 warsztaty tkackie pracujące dla płócienników w Bojano­wie. W XIX wieku rozwijała się hodowla jedwabników. Nauczyciel z Kawcza otrzymał w 1865 r. 8 marek zapomogi za posadzenie krzewów morwowych. W 1836 r. nastąpiło uwłaszczenie wsi. 29 uwłaszczonym wyznaczono 1529 mórg magdeburskich, a dziedziczce 3292 morgi. W 1907 r. założono Kółko Rolnicze dla Zakrzewa i równocześnie Kawcza. W 1919 r. wieś objęta była działaniami powstańczymi.

Istniejący do dziś zespół folwarczny powstał w połowie XIX wieku jako własność rodziny Langendorff. W tym czasie założono park dworski i pobu­dowano znaczną część zabudowań gospodarczych. W drugiej połowie XIX wieku zbudowano pałac, który pilnie wymaga naprawy. Rozciągający się za pałacem park ma charakter krajobrazowy. Drzewostan stanowią dęby, so­sny, klony, akacje i pomnikowy platan. Zabudowa dworska ma charakter zabytkowy.

W okresie powojennym na terenie zespołu utworzono gospodarstwo rol­ne podległe Ministerstwu Sprawiedliwości Było to miejsce pracy dla więź­niów (tzw. Kolonia Rolna), gdyż w latach SO-tych i 60-tych znajdował się w Kawczu Zakład Karny. 1 lipca 1971 r. majątek przeszedł pod zarząd Stadniny Koni Żołędnica. Od lat 90-tych należy on do Agencji Własności Rolnej Skar­bu Państwa. Podkreślono już, że gospodarstwo jest nastawione na chów bydła mlecznego.

Pałac i mauzoleum

 

Dwór - pałac w Kawczu jest piętrowy. Nawiązuje on do włoskich renesan­sowych pałaców miejskich z gankiem filarowym niosącym balkon. Nakryty jest płaskimi dachami i zniekształcony przez kolejne przybudówki o różnej wysoko­ści. Zbudowany został w drugiej połowie XIX wieku. W 1881 r. Kawcze było własnością Gustawa v. Langendorffa. W 1930 r. właścicielem był Hugo v. Langendorff. Majątek w 1926 r. liczył 826 ha.

Mauzoleum - kaplica usytuowane jest na niewielkim wzniesieniu w lesie oko­ło 3 km od Kawcza (w pobliżu leśniczówki Kawcze) i 2 km od drogi do Rawicza. Obiekt zbudowany jest z cegły i otynkowany. Partię dachu przykryto blachą mie­dzianą (kopuła) i cynkowaną. Posadzki wewnątrz ceramiczne. Mauzoleum jest podpiwniczone. Schody do piwnic są murowane, a posadzka w nich ceglana. Stopnie schodów wewnętrznych są murowane. W portyku i elewacjach występu­ją detale z piaskowca (od zachodu kartusz herbowy). Okna są pojedyncze w me­talowych ramach, drzwi żelazne z około 1880 r. Obiekt zbudowany jest na planie kwadratu, naroża ujęte są rustyką, wnętrze jest jednoprzestrzenne.

 


Pałac z XIX wieku

Marek Zmuda

Kawcze - galeria

 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Kawcze
 
Schronisko Miejskie Pałac wlgd Budowa drogi nsr stat.gov
Gmina Bojanowo
Rynek 12, 63-940 Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie
tel.: 65 54 56 230, fax: 65 54 56 640, email: urzad@gminabojanowo.pl
NIP: 699-186-58-26
Numer i nazwa konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Poniec o/Bojanowo 54 8682 0004 0030 3970 2000 0010
SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP
projekt: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x