Start  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Info 24:
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dziennik Ustaw Monitor Polski Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Baza Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Bojanowie

Gościejewice

 

Opis wsi

 

Gościejewice położone są w odległości 6 km na północny- wschód od Bojanowa. Niemiecka nazwa toGusswitz. W 2004 r. wieś liczyła 473 mieszkańców. Zasadnicza część wioski przebiega w kierunku północ-południe. W północnej części znajduje się duży podłużny staw. Zabudowa występuje po obu stronach ulicy. Wieś posiada 38 nu­merów domów mieszkalnych oraz "biuro­wiec", z którego korzysta gospodarstwo "Rolgos". Ponadto zamieszkałe są zabudo­wania podworskie i bloki zbudowane przez PGR. W środkowej części wsi na wyso­kości zabudowań dworskich budynki mieszkalne są szczytami ustawione do drogi asfaltowej, wzdłuż której znajduje się jed­nostronny chodnik. Zabudowa jest w więk­szości z czerwonej cegły. Nowa zabudowa nawiązuje do starej istniejącej.

W wiosce znajduje się szkoła podstawowa, w której w 1997 r. przeprowa­dzono generalny remont i ją rozbudowano. Gościejewice należą do parafii Poniec. W wiosce znajduje się kaplica p.w. Matki Boskiej Ró­żańcowej, stanowiąca filię parafii ponieckiej. Wieś obsługuje Urząd Poczty w Bojanowie. Najbliżej położone wioski to Sowiny i Wydartowo I. Około 20 rodzin utrzymuje się z pracy we własnych gospodarstwach rolnych, inni pracują w okolicznych zakładach, a część żyje z emerytur i rent. Trzech rolników posiada gospodarstwa liczące po 18 ha, a pozostali po 5-10 ha. Są też gospodarstwa bardzo małe 1-2 ha. Więk­szość gospodarstw nastawiona jest na chów trzody chlewnej. W wiosce znajdu­je się pasieka. Gleby w Gościejewicach należą do dobrych, gdyż połowa grun­tów ornych mieści się w klasach trzecich, 25% w klasach czwartych, a w klasie szóstej tylko 1%.

W Gościejewicach znajduje się majątek ziemski. Po II wojnie światowej oko­ło 10% tej ziemi rozparcelowano między chłopów. Reszta stanowiła PGR. Tutaj przez szereg lat był zarząd Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych, a później Kombinatu PGR. Od r. 1993 istnieje spółka "Rolgos", do której należą go­spodarstwa: Gościejewice, Sowiny, Tarchalin, Potrzebowo, ponadto, w gminie Poniec - Waszkowo, Wydawy, Janiszewo. Spółka "Rolgos" nastawiona jest na chów bydła mlecznego. Dużo uprawia się kukurydzy i rzepaku. Dwór wraz z towarzyszącą zabudową gorzelni i budynków gospodarczych zajmuje centralne miejsce we wsi. Przed zabudową dworską są współczesne zabudowania gospo­darcze i bloki wielorodzinne. W parku należącym do "Rolgosu" znajdują się sta­wy, które są zarybiane; dzierżawią je okoliczni wędkarze.

Światło elektryczne doprowadzono do Gościejewic w 1960 r. Wieś jest zwodociągowana i stelefonizowana. W wiosce działa OSP, której prezesem jest Stanisław Walkowiak a naczelnikiem Władysław Kasprowiak. OSP posiada remizę, nad którą znajduje się świetlica z zapleczem kuchennym. Strażacy dysponują wozem bojowym "Żuk" i nowo­czesną motopompą. Czynne są 3 drużyny strażackie.

Sołtysem od 2007 r. jest Władysław Szalkowski. Do rady sołeckiej w 2015 r. zostali wybrani: Wawrzyniec Bury – Przewodniczący Rady Sołeckiej, Lidia Ślęzak – członek, Czesława Gil – członek, Andżelika Fiebich – członek, Józefa Szalkowska – członek,

 

Z historii Gościejewic

 

Pierwsza wzmianka o istnieniu Gościejewic pochodzi z 1310 r. Wieś była wymieniona przy określeniu granic dystryktu ponieckiego. W 1394 r. występo­wał tu – bliżej nieznany – Henryk z Gościejewic. W średniowieczu biegła tędy droga handlowa na południe, na Śląsk. W II połowie XV wieku wieś liczyła 60 mieszkańców, w 1510 r. – 89, w latach od 1578 do 1580 – 297, w 1631 r. – 212, w latach 1673 do 1676 – 148, w 1717 r. – 166, w 1789 r. – 213. Folwark w Gościejewicach posiadał w 1766 r. 1173 sztuk owiec i należał pod tym względem do przodujących folwarków na ziemi rawickiej. W 1738 r. w pobliżu Gościejewic powstał folwark – Gościejewko. Gościejewice od 1843 r. należały do książąt śląskich Hatzfeldów, a nabyli je od K. Budziszewski ego.

Zachowany w większości do dziś tutejszy zespół folwarczny powstał w pierw­szej połowie XIX wieku i był rozbudowywany do lat 20-tych XX wieku. Księga adresowa z r. 1905 jako właściciela podaje Wilhelma Reinecke. Administrato­rem dóbr (do których należały też zespoły w Tarchalinie i Kiapowie) był Rein­hold Hensel. W 1910 r. nadal właścicielem był Reinecke, a zarządcą Hermann Versen. Ziemia uprawna w Gościejewicach i Klapowie wynosiła 522 ha, łąki 52 ha, lasy 27 ha, wody 3,1 ha i nieużytki 14,8 ha. Dochód roczny wynosił 9249 marek. Chowano konie, bydło, świnie. Dodatkową gałęzią produkcji było wy­twarzanie spirytusu, w istniejącej od końca XIX wieku gorzelni. Na początku XX wieku wzniesiono dwór (pałac).

W styczniu 1919 r. toczyły się tu walki powstańcze

W okresie międzywojennym (do lat 30-tych) gospodarował w tutejszym ma­jątku Jerzy Wierusz Kowalski, który prowadził podobną gospodarkę jak Re­inecke, ale zbankrutował. Właścicielem majątku został bank w Poznaniu i stan taki utrzymał się do 1939 r.

W 1921 r. zawiązało się w Gościejewicach koło PSL "Piast" liczące 10 członków; w tym też roku 5 kobiet należało do Związku Pracy Kobiet oraz 5 osób do Związku Zawodowego Polskiego. Istniał tu również Związek Mło­dzieży Wiejskiej "Wici". Pierwszym sołtysem w odrodzonej Polsce był Woj­ciech Fiebich.

W czasie okupacji hitlerowskiej miały tu miejsce wysiedlenia. W 1940 r. zo­stali wysiedleni: Gillowie, Biernaczykowie, Serwatkowie; w 1941 r. wysiedlono: Machowiaków, Klimaszów, Nowackich, Wojterów, Jankowiaków, Stachowia­ków, Przybyłów. Majątek dworski przejął Niemiec Ginter Kidler. W II wojnie światowej polegli jako żołnierze następujący mieszkańcy Gościejewic: Antoni Michalski, Edward Nędzewicz, Jan Wojtera, Józef Janowicz, Jan Huchrak, Stanisław Maślanka, Jan Lokś, Franciszek Kubacki, Jan Dopierała, Jan Woźniak, Stanisław Rejek.

Społeczeństwo Gościejewic wystawiło pomnik poległym żołnierzom, na któ­rym są podane powyższe nazwiska. Odsłonięcia pomnika dokonał Walenty Woj­tera – żołnierz kampanii wrześniowej. Było to w 1974 r.

Szkoła od pewne­go czasu przygoto­wywała się do nada­nia jej imienia poety Jana Brzechwy. Uroczystość nadania imienia odbyła się 24.11.2004 r. Szkoła otrzymała też sztan­dar.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Gościejewicach
http://www.republika.pl/spgosciejewice


Szkoła podstawowa


Zajazd Dembińskiego w 1900 r.


Dwór - widok z ok. 1900 r.

Marek Zmuda

Gościejewice - galeria

 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Gościejewice
 
Schronisko Miejskie Pałac wlgd Budowa drogi nsr stat.gov
Gmina Bojanowo
Rynek 12, 63-940 Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie
tel.: 65 54 56 230, fax: 65 54 56 640, email: urzad@gminabojanowo.pl
NIP: 699-186-58-26
Numer i nazwa konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Poniec o/Bojanowo 54 8682 0004 0030 3970 2000 0010
SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP
projekt: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x