Start  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Info 24:
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dziennik Ustaw Monitor Polski Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Baza Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Bojanowie

Giżyn

 

Charakterystyka wsi

 

Wioska położona jest w granicach historycznego Śląska. Niemiecka nazwa — Geischen; przez kilka lat po II wojnie światowej używano nazwy Gajczyn. Wieś położona jest na południowym-zachodzie gminy i wysunięta w gminie najbar­dziej na zachód. Giżyn to typowa ulicówka o zabudowie zwartej, murowanej. Zabudowa w większości szczytami zwrócona jest do drogi. W przeszłości dro­ga przez wieś była brukowana. Obecnie bruk pokryty jest asfaltem. Około 2/3 wsi ma jednostronny chodnik z perspektywą przeprowadzenia go przez całą wieś. W wiosce jest 35 numerów domów mieszkalnych, w tym 1 blok popegeerowski 12-rodzinny i podworski czworak. W 2004 r. mieszkały tu 222 osoby. Do dyspozycji mieszkańców jest świetlica.

Założenie dworskie znajduje się we wschodniej części wioski. Gleby gruntów ornych: 29,48% ogółu tych gleb mieści się w klasach trzecich, 31,17% w klasach czwartych, około 19% w klasie V i 14% w klasie VI. Gleby gospodarstw chłopskich są z reguły gorszych klas aniżeli grunty należące do byłego majątku.

Wieś należy do parafii p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim, ale ma też ona swój zabytkowy kościół drewniany p.w. Narodzenia NMP. Wol­nostojąca dzwonnica drewniana wymaga naprawy i na ten cel gromadzone są środki. Giżyn należy do obwodu szkolnego w Bojanowie. Szkołę tutejszą z kla­sami I - III zamknięto w 1999 r. Budynek szkolny został sprzedany na cele mieszkalne.

W Giżynie aktywnie działa OSP. Komendantem jest Jan Fraczek. Istnieją dwie drużyny strażackie dorosłych – mężczyzn i kobiet oraz jedna drużyna młodzie­żowa. W czasie przeprowadzanych zawodów strażackich, drużyna kobiet zaj­muje czołowe lokaty.

Sołtysem jest Milena Zapolska. Wcześniej funkcję tę pełnili: Leszek Tymniuk, Tade­usz Kuźnik, Bolesław Kujawiński i długoletni zasłużony sołtys Jan Armata. Skład Rady Sołeckiej od 2015 r.: Aldona Tórz – Przewodnicząca Rady Sołeckiej, Anna Jankowiak – członek, Iwona Łopata – członek, Mirosława Zapolski – członek, Katarzyna Włodarczyk – członek.

 

Cegielnia Giżyn

 

Cegielnia obecnie jest własnością prywatną. Powstała w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Zbudował ją Niemiec.

Po II wojnie światowej cegielnia podlegała Milickim, a następnie Krotoszyń­skim Zakładom Ceramiki Budowlanej. Ta ostatnia przekazała ją gminie Bojano­wo. Cegielnia zatrudnia 25 osób.

Cegłę wytwarza się z iłów poznańskich (plioceńskich) z domieszką czystego piasku. Wytwarza się cegłę pełną i dziurawkę. Urobek surowca jest maszynowy i dowozi się go wagonikami ciągnionymi lokomotywką. Maszyny przerobowe stanowiące ciąg produkcyjny to: kołogniot, walce, prasa, taśmociąg, ucinacz; odbiór cegły jest ręczny. Z kolei produkt trafia do suszarni sztucznych i naturalnych, a następnie do pieca Hoffmanna. Cegła wysuszona i wypalona jest ręcznie układana na wózki i paletowana w palety po 360 sztuk. Cegłę odbierają hurtow­nie w Lesznie, Poznaniu, Koninie. Produkt jest bardzo dobry i ma pełną moż­liwość utrzymania się na trudnym rynku wielkopolskim.

 

Zarys dziejów wsi. Ciekawe budowle

 

Pierwsza wiadomość o Giżynie zawarta jest w dokumencie papieża Kle­mensa IV i wymieniona w 1267 r. jako wieś "Gisino", płacąca dziesięciny klasztorowi trzebnickiemu. W wieku XV była to zapewne wieś własnościo­wa z kościołem, którego pleban jest wzmiankowany w 1423 r. Najwcze­śniejsze znane nazwisko właściciela to Christoph v. Seher. Podczas wizyta­cji kościelnej 1656 r. patronat książęcy reprezentował burgrabia v. Pannwicz. We wsi było wówczas 19 chłopów. Na końcu XVIII wieku były tu 2 dominia. Jedno należało do króla, a drugie do rodziny Diebitschów. We wsi był szlachecki folwark, kościół ewangelicki, plebania, szkoła, 19 gospoda­rzy, 10 ogrodników, 9 rzemieślników, 2 młyny. Giżyn liczył wówczas 245 mieszkańców.

W 1739 r. kupił Giżyn Hans Georg Diebitsch, który od 5 lat był żonaty z Renatą Eleonorą Tschammer. Nie wiadomo jak długo był Giżyn w rękach Tschamrnerów. Od 1882 r. Giżyn należał do rodziny Huth. W 1912 r. właścicie­lem był Otto Huth. Przed 1920 r. sprzedał go swemu zięciowi Gustawowi Engelhard. W 1937 r. Engelhardowie mieli 200 ha ziemi, w tym pola, łąki, las, dwu­hektarowy park. W majątku była cukrownia i młyn.

Po II wojnie światowej był tutaj PGR, podlegający Kombinatowi PGR Zaborowice. W latach 90-tych gospodarstwo przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Istniejący tutaj dwór (paląc) jest interesującą budowlą z lat 1923-24. Za­projektowany byl przez znaną firmę architektoniczną Klein i Wolff. Jest piętro­wy, nakryty dachem 4-spadowym, licowany w partii przyziemia i części środ­kowej fasady – kostką. W dachu jest szeroka wystawka. Wejście poprzedza ka­mienny ganek filarowy niosący balkon.

 

Kościół

 

Pierwszy proboszcz giżyński "Johannes Pfarrer zu Geischen" wzmianko­wany jest w r. 1423. Pierwsza wiadomość o pastorze pochodzi z 1634 r. Zbór powstał w 1652 r., na miejscu kościoła katolickiego. Wyposażanie wnętrza trwało szereg lat. Nie wiadomo kiedy powiększono zbór o niższe boczne ścia­ny. Największy zakres remontu miał miejsce w 1956 r. Wtedy usunięto w kościele giżyńskim boczne balkony. Przeniesiono też z Czerniny ołtarz, pocho­dzący z 1743 r. Kościół usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu i góruje nad wsią. Korpus kościoła nakrywa dach 2-spadowy, gontowy, konstrukcji krokwiowej. XVII – wieczna więźba dachowa zawiera charakterystyczne zastrzały w formie krzyży św. Andrzeja. W części zachodniej więźby znajduje się konstrukcja wieży wy­stającej ponad dach w formie sygnaturki. Wnętrze kościoła jest jednoprzestrzenne o nieco węższej części wschodniej. Długość całego wnętrza – 21,5 m. Wiszą­cy w drewnianej wieży dzwon jest jednym z trzech odlanych w 1666 r. przez firmę Lorentz Kokeritz z Wrocławia.

Teren przykościelny jest ogrodzony drucianą siatką. Zewnętrzna drewniana dzwonnica jest konstrukcji słupowo-ramowej oszalowana deskami. Po połu­dniowej stronie kościoła znajduje się płyta memoratywna w formie obelisku o całkowicie nieczytelnej inskrypcji. Dawniej był tu cmentarz. Obecnie pochów­ków na nim się nie prowadzi.

Pastorówka powstała około 1790 r. i była przebudowana w latach 1908-09. Ostatnim pastorem w Giżynie był Hugo Hischer. Po 1945 r. przez pewien czas pastorówka była przeznaczona na szkołę. Obecnie jest to dom mieszkalny – zabytkowy. Przy pastorówce znajduje się budynek gospodarczy z elementami dekoracji gotycyzującej, w którym kiedyś mieściła się salka lekcyjna.

Ciekawym budynkiem jest również dawna ewangelicka szkoła.


Drewniany kościółek

Marek Zmuda

Giżyn - galeria

 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Giżyn
 
Schronisko Miejskie Pałac wlgd Budowa drogi nsr stat.gov
Gmina Bojanowo
Rynek 12, 63-940 Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie
tel.: 65 54 56 230, fax: 65 54 56 640, email: urzad@gminabojanowo.pl
NIP: 699-186-58-26
Numer i nazwa konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Poniec o/Bojanowo 54 8682 0004 0030 3970 2000 0010
SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP
projekt: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x