Start  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Info 24:
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dziennik Ustaw Monitor Polski Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Baza Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Bojanowie

Aktualności i informacje

 
2017-03-17

XXIX sesja Rady Miejskiej w Bojanowie

 INFORMUJĘ, IŻ DNIA 24 MARCA 2017 ROKU O GODZ. 9.00

W SALI KONFERENCYJNEJ

URZĘDU MIEJSKIEGO W BOJANOWIE

ODBĘDZIE SIĘ XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

 

PORZĄDEK:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad XXIX  Sesji Rady Miejskiej.

 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/17 z sesji odbytej w dniu 24 lutego 2017 roku.

 4. Zapytania radnych.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Burmistrza Bojanowa o pracy w okresie międzysesyjnym i o wydanych zarządzeniach.

 7. Ocena zakładów  i jednostek organizacyjnych  Gminy:

1) Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie,

2) Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie,

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie,

4) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie,

5) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie.

 1. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Bojanowo.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) przyjęcia sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie za 2016 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej,

2) zmiany Uchwały Nr XXVII/194/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie,

3) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanowo,

4) ustanowienia pomnika przyrody,

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Rawicz – GPZ Góra, na terenie obrębu Czechnowa i Sułowa Małego, gmina Bojanowo,

6) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy dla kandydatów spoza obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanowo,

7) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bojanowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów stosowanych na drugim etapie rekrutacyjnym,

8) zmiany Uchwały Nr XXVII/186/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bojanowo przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

9) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

10) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

 1. Odpowiedzi na zapytania radnych.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) JAROSŁAW BARTKOWIAK

 
Schronisko Miejskie Pałac wlgd Budowa drogi nsr stat.gov
Gmina Bojanowo
Rynek 12, 63-940 Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie
tel.: 65 54 56 230, fax: 65 54 56 640, email: urzad@gminabojanowo.pl
NIP: 699-186-58-26
Numer i nazwa konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Poniec o/Bojanowo 54 8682 0004 0030 3970 2000 0010
SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP
projekt: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x